TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Тук може да използвате бутони Нов, Редактирай и Премахни, за да добавяте, редактирате и премахвате учители. Може да използвате бутон Условия, за да въведете интервали, в които съответният учител не може да води часове.

Освен това може да настроите и:

- Часове, които учителят преподава.
- Цвят – изберете цвят за дадения учител.
- Ограничения – настройте други особености за учителя. Това включва максимален брой на прозорци, брой дни, когато може да преподава, и максимален брой часове, които може да преподава последователно.
- Цветове за всички – ще бъдат зададени стандартни цветове за всички учители.

За повече детайли, моля прегледайте следните части:
Норматив
Въвеждане на допълнителна информация за учителите


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 309094 times.1824 / 309094
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article