TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Тук можете да използвате бутони Нов, Редактирай и Премахни, за да добавяте, редактирате и премахвате учители. Можете да използвате бутон Условия, за да въведете интервали, в които съответният учител не може да води часове.

Освен това можете и да настроите:

• Часове, които преподава
• Цвят - изберете цвят за дадения учител
• Ограничения - настройте други особености за учителя. Това включва максимален брой на прозорци, брой дни, когато може да преподава и максимален брой часове, които може да преподава последователно.
• Цветове за всички - ще бъдат зададени стандартни цветове за всички учители.

За повече детайли, моля прегледайте следните части:

Норматив
Въвеждане на допълнителна информация за учителите


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 260690 times.761 / 260690
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article