TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

New..., Edit..., болон Remove товчийг ашиглаж багш нарын мэдээллийг оруулна.

Time Off товчийг ашиглаж тухайн багш хичээл заах боломжгүйг оруулж болно.

Түүнчлэн та дараахи мэдээллийг тохируулна:

• Contract – багшийн гэрээ оруулна (заах хичээлүүд)
• Color – Тухайн багшид зориулсан өнгө
• Details – Тухайн багшид зориулсан бусад тохируулга, нэмэлт мэдээлэл байна. Энд хамгийн их цонхтой байх тоо, хичээл заах боломжтой өдөр, заах боломжтой хичээлийн хамгийн их тоог оруулна.
• Color all – Бүх багш нарт олгох стандарт өнгөнүүд.

Дараахи холбоосоос дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү:
Contracts
Inputting Teacher's details


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 345413 times.6372 / 345413
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article