TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Като кликнете върху бутон Часове в менютата за въвеждане на Учители и Класове, може да видите на екрана часовете на определен клас и учител.

Тук може да добавяте нови часове, да редактирате съществуващи часове, да премахвате някои часове, да добавяте още часове едновременно, а също така и да копирате часове на друг клас.

Вижте тези части от ръководтсвото:
Норматив
Добавяне и корекция на учебен час


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 91581 times.601 / 91581
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article