TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

Когато добавяте нов учебен предмет или редактирате съществуващ, можете да използвате чекбокса "Изисква се подготовка на домашна работа", за да отбележите онези предмети, които изискват подготовка на домашна работа.
След това можете да уточните максималния брой на тези предмети, които могат да се изучават в един ден. Можете да отбележите това индивидуално за всеки клас:

По този начин можете да балансирате времето, което е необходимо на учениците за подготовка за училище всеки ден. Можете да избегнете ситуации, където един клас може да има един ден с лесна програма, след който следва ден с трудна програма с много предмети, за които е необходима подготовка у дома.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 105217 times.529 / 105217
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article