TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - учебни предмети

Двойни часове не могат да продължават по време на голямото междучасие
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

За определени предмети може да отбележите, че двойните часове не могат да продължават по време на голямото междучасие. Например не искате на учениците да е позволено да закусват по средата на лабораторно упражнение по Химия.

Първо трябва да добавите междучасията в седмичното разписание:
Как мога да принтирам междучасията между часовете?

След това по подразбиране всички двойни часове не могат да продължават по време на голямото междучасие.

Mоже да определите индивидуално за всеки предмет дали двойните часове могат или не могат да продължават по време на голямото междучасие. Може да направите това чрез бутон "Ограничения":


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 136787 times.2195 / 136787
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article