برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Data input - Subjects

Double lessons cannot span over "long breaks"
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

For certain subjects you can specify that the double lessons cannot span over long breaks. For example you do not want to let children have their snacks in the middle of chemistry laboratory lesson.

First you have to add the breaks into the timetable:
How can I print breaks between lessons?

Then by default all double lessons cannot span over these breaks.

If you allow certain double lessons to span while others not that you can define for each subject individually if double lessons of this subject can or cannot span over the breaks. You can do this in subject's Constraints:


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 137996 بار مشاهده شده است.57067 / 137996
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی