TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

След като кликнете върху менюто "Предмети" и изберете за конкретен предмет опцията Редактирай/ Класни стаи, се появява следният диалогов прозорец:

Тук можете да определите класните стаи, в които ще се преподава определен учебен предмет.
Тази функция може да се използва по два начина:
1. Всеки път, когато добавяте нов час, в зависимост от въведените учебни предмети, програмата автоматично ще избира класните стаи и така ще спести усилието вие да ги нанасяте. Разбира се, можете винаги да промените дадена класна стая, ако определен учебен предмет изисква това.

2. Втората възможност е да използвате бутон "Задай за всички часове по този предмет".

Като направите това, можете да Заместите/ Добавите класните стаи за часовете, които вече сте определили.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 133256 times.2577 / 133256
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article