TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

Всеки клас може да бъде разделен на различни групи. При деленето всеки клас може да бъде разделен на неопределен брой групи.

Когато се създава даден час, винаги може да определите група за него. Например, Физическо образование и спорт - 2 пъти седмично за Група момчета, или Английски език - 3 пъти седмично за Група напреднали, или Математика - 3 пъти седмично за цялата паралелка, защото целият клас/паралелка е също една група.

Програмата автоматично ще създаде делене по тези първоначално въведени критерии за един нов клас:

Делене 1: Група 1/ Група 2
Делене 2: Момчета/ Момичета

Часовете за групите от едно делене могат да се преподават едновременно.

Това означава, че, например, ако Група Момчета имат час в определено време, само часовете на Група Момичета могат да протичат едновременно с тях. Часовете на Група 1 не могат да бъдат преподавани по това време (защото вероятно има няколко момчета в Група 1).

Освен това може да създавате допълнително делене, например делене, коeто се състои от 3 групи според нивата на умения или други критерии:

Делене 3: Първа група/ Втора група/ Трета група
Делене 4: Начинаещи/ Среднонапреднали
Делене 5: Ученици, изучаващи английски език/ Ученици, изучаващи немски език

Отново – часовете за Първа, Втора и Трета група могат да се преподават едновременно. Но час на Първа група не може да се преподава по същото време, когато Начинаещи и Среднонапреднали имат часове.

Диалоговият прозорец показва деленето на определен клас. Всяка линия представлява едно делене, в което всички групи са въведени. Деленето може да бъде променяно чрез клик върху Редактирай или чрез двоен клик върху линията в диалоговия прозорец Определете делене.

Освен това, е възможно да се добави ново делене чрез клик върху Добави делене. И в двата случая ще се появи диалогов прозорец, в който може да въведете наименованията на отделните групи.


Въведете имената на групите в съответните редове. След като кликнете върху OK, програмата ще избере попълнени редове и ще ги интерпретира като имена на нови групи.

Всяко делене може да бъде изтрито. В този случай всички часове, които са заложени на това делене, също ще бъдат изтрити. Ако редактирате имената на групите, но не промените броя на групите в дадено делене, всичко ще бъде запазено. Така ще може да корегирате правописни грешки или да модифицирате имената на групите в дадено делене.
Вижте също:
Типична ситуация: Двама учители преподават два учебни предмета в един клас по едно и също време.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 195662 times.2534 / 195662
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article