Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

Každá trieda môže mať ľubovolný počet delení. Každé delenie môže rozdeliť triedu na neobmedzený počet skupín.

Pri pridávaní hodiny vždy zadávate aj skupinu pre danú hodinu. Napríklad telesná výchova - 2 krát týždenne pre skupinu "Chlapci". Alebo Angličtina - 3 krát za týždeň pre skupinu "Pokročilí". Alebo Matematika - 3 krát týždenne pre celú triedu, keďže celá trieda je taktiež skupina.

Program automaticky vytvorí pre novú triedu tieto počiatočné delenia:

1.delenie: 1.skupina / 2.skupina
2.delenie: Chlapci / Dievčatá

Pre skupiny z jedného delenia môžu hodiny byť vyučované súčasne.

To znamená, že ak, napríklad, chlapci majú nejakú hodinu v určitom čase, tak len hodiny pre dievčatá môžu prebiehať súčasne s týmito hodinami. Na druhej strane, hodiny "1.skupiny" nemôžu byť v tom istom čase, keďže v "1.skupine" môžu byť aj chlapci.

Môžete si vytvoriť aj ďalšie delenia, napríklad delenia na 3 skupiny podľa úrovne znalostí alebo podľa iných kritérií:

3.delenie: 1.tretina / 2.tretina / 3.tretina
4.delenie: Začiatočníci / Stredne pokročilí
5.delenie: študenti Angličtiny / študenti Nemčiny

A opäť, hodiny "1.tretiny", "2.tretiny" a "3.tretiny" môžu prebiehať súčasne. Ale hodina "1.tretiny" nemôže byť v rovnakom čase ako hodiny Začiatočníkov či Stredne pokročilých.

Dialógové okno zobrazuje delenia konkrétnej triedy. Každý riadok predstavuje jedno delenie, do ktorého sa zadávajú všetky skupiny toho delenia. Delenia je možné meniť kliknutím na Edituj alebo dovjklikom na riadok v dialógu Definovať delenia.

Nové delenie sa dá pridať aj kliknutím na Nové delenie... V oboch prípadoch sa zobrazí dialógové okno, do ktorého sa zadávajú názvy jednotlivých skupín.


Do príslušných riadkov napíšte názvy skupín. Po odkliknutí OK program vyberie vyplnené riadky a zobrazí ich ako názvy nových skupín.

Je tiež možné zmazať celé delenia. V takom prípade budú zmazané aj všetky hodiny priradené k týmto deleniam. Ak upravíte názvy skupín v delení a nezmeníte počet skupín v danom delení, tak všetko bude zachované. Takže môžete opravovať chyby v hláskovaní alebo zmeniť názvy skupín v delení.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 190010 krát.18623 / 190010
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok