TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

Като кликнете върху Условия, можете да определите кога дадена паралелка може или не може да има часове. Можете да дезактивирате часовете в седмичното разписание за времето, за което паралелката не може да има часове.

Може да определите подходящото време като кликнете върху дадена клетка или върху клетка с наименованието на ред/колона.

Вижте още:
Условия


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 130371 times.1986 / 130371
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article