TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif hr.gif il.gif bg.gif

При кликване върху Часове може да видите на екрана учебните часове, определени за класа.

Стандартната процедура по изготвяне на разписанието започва с въвеждане на класовете, следвано от въвеждане на учителите и техния норматив.

Тъй като процедурата за въвеждане на учебните часове за един клас е същата както и процедурата на въвеждане на норматива на учителите, ще опишем двата начина в частта за въвеждане на норматива на учителите в: Норматив


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 113765 times.1284 / 113765
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article