TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

След като кликнете върху бутон Ограничения, ще се появи следния диалогов прозорец:

В този диалог прозорец може да:

1. Настройвате учебен блок. Можете да позволите на класа да идва от втори час. За разширени настройки можете да използвате бутон Разширени. Вижте: Блок от часове – позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.

2. Въвеждате максимално позволения брой часове на ден, които изискват подготовка. Вижте: Подготовка на домашна работа

3. Вземате решение дали групите ученици трябва да приключват учебния ден по едно и също вреве. Вижте: И двете групи трябва да приключат обучението си по едно и също време!

4. Определите време за Обяд. Вижте: Как да се определи кога един клас може да обядва?

5. Зададете максимален брой часове с въпросителен знак, т.е. максималният брой часове, които могат да се поставят в позиции, маркирани със знак „?“ в „Условия“. Вижте: Как да обознача, че даден клас може да има максимум един седми час или максимално един нулев час?

6. Настроите програмата така, че класният ръководител да преподава на класа в определено време през седмицата. Вижте: Нашите класни ръководители винаги трябва да преподават първи час

Забележка: Може да въвеждате тези възможности по всяко време, докато тече процесът на изготвяне на разписанието. Като начало може да ги игнорирате и, може би по-късно, когато работата с графика върви по-гладко, да внесете още нови условия.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 95350 times.780 / 95350
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article