TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Учебният час е най-важният елемент за генериране. Часовете могат да се създават от диалогов прозорец Норматив на учителя или от Класове/Часове.


И в двата случая се появява следният диалогов прозорец:

1. Учител: Тук може да изберете учител, който преподава на този клас. Може също така да изберете "Без учител", ако въвеждате някакви специални часове или все още не сте решили кой учител ще влиза в този час.

2. Други учители: При кликване върху този бутон може да добавяте други учители към този час, в случай че някои учители преподават заедно. Бъдете внимателни - това означава, че тези учители ще преподават този час заедно в същата класна стая. Така че, ако определите, че момчетата от 5А имат часове с двама учители, това означава, че момчетата ще играят футбол с двама учители. Това е добре, ако единият учител е в часа, за да се грижи за някои ученици с увреждания или пък за талантливи ученици. Това не е мястото, където определяте учителя, който ще преподава на момичета в същото време. Ще уточните учителя на момичетата, когато въвеждате часовете на момичетата.

3. Предмет: При кликване върху дясната стрелка виждате на екрана списъка с учебни предмети. Може да изберете учебен предмет с мишката или като напишете първите няколко букви на учебния предмет.

4. Клас: Както и при учебния предмет, тук може да изберете конкретен клас.

5. Група: Тук може да изберете група на паралелката от съществуващо делене.

6. Събрани класове: Ако класовете трябва да са заедно, кликнете върху бутон "Събрани класове".

7. Делене: Може да добавите ново делене.

8. Брой часове на седмица: Въведете броя часове. Този брой означава колко часа от този учебен предмет трябва да се преподават в този клас седмично.

9. Продължителност: Часовете могат да са с продължителност един, два, три или повече учебни часа.

10. Седмици/Учебни срокове: Ако училището използва различен цикъл от едноседмичния, тогава тук може да зададете това.

11. Основна (несподелена) класна стая: Маркирайте тази опция, ако часът може да се проведе в основна (несподелена) класна стая.
Споделена класна стая: Маркирайте тази опция, ако часът може да се проведе в една от класните стаи за групи (споделено).
Свободни класни стаи: Съкращения на други помощни класни стаи. Може да ги промените чрез бутон "Промени".

12. За един час може да са необходими повече класни стаи.

Вижте някои често срещани специфични ситуации:
Как да обознача часовете, в които учениците от два класа са сборна група?
Желая един учебен предмет да има единични и двойни часове! Например: 1+1+1+2
Какво е споделена класна стая?
Как да комбинирам часове на две деления на даден клас в една позиция?
Как да определя двойни/тройни и др. часове?

Има много възможности относно това как да се въвеждат различни ситуации. Моля, прегледайте всички точки "Въвеждане на данни", за да видите как да въведете специфична за училището ситуация.

Може да използвате и интерфейса с полета за часовете, който позволява да въвеждате учебните часове по-бързо в много ситуации. Прегледайте част: Преглед на таблицата с часовете


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 442875 times.3775 / 442875
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article