Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Hodiny

Pridávanie a editovanie hodín
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Hodina je najdôležitejšou položkou pre generovanie. Hodiny je možné vytvoriť buď cez menu Učiteľ/Úväzok alebo cez menu Trieda/Hodiny.


V oboch prípadoch sa zobrazí nasledovné dialógové okno:

1. Učiteľ: Pri editovaní úväzku učiteľa nie je možné meniť učiteľove meno. Môžete tak urobiť, keď zadávate hodiny pre určitú triedu.

2. Viac učiteľov…: Kliknutím na toto tlačítko môžete pridať ďalších učiteľov na túto hodinu, v prípade že viac učiteľov učí túto hodinu spolu. Buďte však opatrní, pretože to znamená, že tí učitelia budú vyučovať danú hodinu spolu v tej istej učebni. Takže, ak zadáte, že chlapci z 5.A majú hodinu s 2 učiteľmi, tak to znamená, že chlapci budú hrať futbal s dvomi učiteľmi. Môže to byť vhodné, ak napríklad jeden učiteľ sa bude venovať niektorým postihnutým, či talentovaným chlapcom. Na tomto mieste nezadávate učiteľa, ktorý bude v tom istom čase vyučovať dievčatá. Učiteľa pre skupinu dievčatá zadáte pri zadávaní hodín dievčat.

3. Predmet: Po kliknutí na šípku vpravo sa vám zobrazí zoznam predmetov. Predmet si potom môžete zvoliť buď myšou alebo naťukaním začiatočných písmen.

4. Trieda - Podobne ako pri predmete, tu si môžete zvoliť konkrétnu triedu.

5. Skupina - tu si môžete vybrať skupinu z danej triedy a to z existujúcich delení

6. Spojené triedy - Ak niektoré triedy majú byť spojené, kliknite na tlačítko Spojené triedy...

7. Delenie - Môžete pridávať nové delenie.

8. Počet hodín za týždeň: Zadajte presné číslo.
Toto číslo znamená koľko hodín z daného predmetu bude za týždeň odučených v danej triede.

9. Dĺžka: Hodina môže trvať jednu, dve, tri, alebo viac vyučovacích hodín.

10. Cyklus - Ak vaša škola funguje na viac než týždennom cykle, tu je možné to zadefinovať.

11. Kmeňová učebňa - Túto možnosť zaškrtnite, ak hodina má byť odučená v kmeňovej (základnej učebni).
Zdieľaná učebňa - Túto možnosť zaškrtnite, ak hodina môže byť odučená v jednej zo skupín zdieľaných učební.
Ďalšie povolené učebne - Skratky ostatných povolených učební. Meniť ich môžete cez tlačítko Zmeniť.

12. Hodina môže vyžadovať viac učební.

Pozrite si tiež najbežnejšie situácie:
Ako zadať hodiny, kde sú žiaci spojení z dvoch tried?
Radi by sme zadali z jedného predmetu jednohodinovku a dvojhodinovky! Napr. 1+1+1+2
Čo je zdieľaná učebňa?
Ako skombinovať hodiny z dvoch delení triedy na jednej pozícii
Ako zadať dvojhodinovky, príp. trojhodinovky?

Je mnoho spôsobov ako zadať rôzne situácie. Pozrite si všetky kapitoly týkajúce sa 'Zadávania údajov', aby ste správne zadali špeciálnu situáciu na vašej škole.

Možno by ste mohli skúsiť použiť rozhranie Osnovy hodín, ktoré v mnohých situáciách umožňuje rýchlejšie zadávanie hodín. Pozrite si prosím tento článok: Čo znamenajú jednotlivé farby v osnove hodín?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 442993 krát.31674 / 442993
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok