TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

В някои училища децата трябва да бъдат наблюдавани от учител по време на междучасията в някои части на училището (например зали или училищния двор). Разписание aSc предлага набор от функции, за да се справите с тази ситуация


Как да въвеждам дежурство в класна стая?

Първо, трябва да въведете местата (стаите), в които трябва да има наблюдение. Въвеждате тези места като обикновени класни стаи, но трябва да изберете кутийка за маркиране 1 от диалогова кутия „Класни стаи“.

Препоръчително е също така да въведете съседните класни стаи 2 в тази част на училището. Тази информация помага при определяне на дежурните учители – по-добре е да изберете учител, които е преподавал в някоя от близките класни стаи преди или след времето за дежурство.

Следващата стъпка е да определите времето за дежурство. Можете да направите това в специален Изглед "Дежурство в класни стаи" (меню Основен/ Наблюдение на стая).


В този изглед ще виждате само класните стаи, за които сте маркирали Дежурство в класна стая в диалогова кутия класни стаи.

Забележка: Изглед Дежурство в класна стая е видим само, когато сте определили няколко класни стаи, в които трябва да има дежурство.

Можете да добавите време за дежурство като кликнете върху желаната позиция. Може да добавите дежурство през времето за междучасие между часовете (1) или по време на обикновен час (2).

Първоначално няма да има определен учител за дежурство; затова ще е
показано като сиво квадратче с въпросителен знак в него (3). След като определите учител за дежурството, ще бъде показано като квадратче с цвета на учителя (4).

Следващата стъпка е да определите учителите за дежурството. Избор на учители за дежурство в класната стая


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 178942 times.1926 / 178942
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article