Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Na niektorých školách žiaci v niektorých častiach školy (napr. na chodbách, alebo na dvore) potrebujú počas prestávok dozor. aSc Rozvrhy vám na takéto situácie ponúkajú sadu funkcií.


Ako zadať dozor v miestnostiach?

Najskôr musíte zadať oblasti (miestnosti), v ktorých má byť dozor. Tieto oblasti zadáte ako normálne učebne, ale v dialógu Učebňa si musíte zvolíte zaškrtávacie políčko (1):

Doporučujeme tiež, aby ste zadali aj vedľajšie učebne (2). Táto informácia je užitočná počas priraďovania učiteľov na dozor - je lepšie vybrať učiteľa, ktorý pred dozorom alebo po dozore učí vo vedľajšej triede.

Ďalším krokom je zadefinovanie času dozoru. To môžete urobiť v špeciálnom pohľade "Dozor v miestnostiach" (menu Pohľad/Zvoliť/Dozor v miestnostiach).


V tomto pohľade uvidíte len tie učebne, ktorým ste v dialógu učebňa zaškrtli "Dozor v miestnostiach":

Poznámka: Pohľad Dozor v miestnostiach je viditeľný iba vtedy, ak ste zadefinovali, že niektoré učebne potrebujú dozor.

Kedykoľvek môžete pridať dozor v miestnosti a to kliknutím na želanú pozíciu. Môžete pridať dozor cez prestávku medzi hodinami(1) alebo počas hodiny (2).

Zo začiatku nebude na dozor priradený žiaden učiteľ, takže sa zobrazí ako šedý štvorec s otáznikom (3). Po priradení učiteľa na dozor sa štvorec zobrazí vo farbe daného učiteľa (4).

Ďalším krokom je priradenie učiteľov na dozory: Vyberanie učiteľov na dozor.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 144932 krát.16421 / 144932
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok