TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - השגחה על חדרי לימוד (השגחה בזמן הפסקה)

מהו חדר לימוד בהשגחה, וכיצד ניתן לקלוט אותו?
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

בבתי ספר מסוימים, התלמידים צריכים להיות בהשגחת מורה במהלך הפסקה באזורים מסוימים של הספר (אולם ספורט, מעבדת מחשבים, או בחצר). מערכת השעות של ASC מציעה לכם סט של אפשרויות כדי לטפל בבעיה זו.כיצד לקלוט חדר עם השגחה?

ראשית, עליך לקלוט את האזורים (חדרים, חצר וכו') בהם יש צורך בהשגחה. אתה קולט אזורים אלה כמו שאתה קולט חדרי לימוד רגילים, אבל עליך לסמן V בתיבת הדיאלוג(ליד הסימן 1) בחדר הלימוד :

מומלץ גם, לקלוט את הכיתות הסמוכות (ליד הסימן 2) . מידע זה שימושי בעת הקצאת מורים לפיקוח - עדיף לבחור מורה המלמד שיעור בכיתה סמוכה לפני או אחרי זמן ההשגחה.

השלב הבא הוא להגדיר את זמני ההשגחה. ניתן לעשות זאת בתצוגה מיוחדת "השגחת חדר" (תפריט תצוגה / בחר / השגחת חדר). בתצוגה זו תראה רק חדרים עבורם סימנת כי יש צורך בהשגחה עבורם, בתיבת הדיאלוג של חדרי הלימוד:

הערה: תצוגת חדרים בהשגחה זמינה להצגה רק אם הגדרת כמה חדרי לימוד הזקוקים להשגחה.

ניתן להוסיף זמן השגחה על ידי לחיצה על המיקום הרצוי. ניתן להוסיף השגחה בזמן הפסקה בין השיעורים 1 או 2 או בזמן השיעור הרגיל.

הערה: אפשר להגדיר את ההשגחה על כל חדרי הכיתות בבת אחת ע"י קליק ימני במקום המצויין (ליד הסימן 5) .

בתחילה, לא יהיה מורים שהוקצו לצורך השגחה, ולכן זה יהיה מוצג כמרובע אפור עם סימן שאלה(?) בתוכו (ליד הסימן 3). לאחר הקצאת מורה להשגחה, זה יהיה כפי שמוצג מרובע צבוע בצבע המורה (ליד הסימן 4).

השלב הבא הוא להקצות מורים לזמני ההשגחה :

בחירת מורים להשגחה על חדר.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 178944 times.3171 / 178944
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא