Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji - Dyżury (dyżury międzylekcyjne)

Co to są dyżury i jak je wprowadzać?
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

W niektórych szkołach uczniowie powinni być nadzorowani przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych w różnych miejscach szkoły (np. na korytarzu lub szkolnym boisku). Plan lekcji posiada odpowiednie funkcje służące do odnotowania tych informacji.

Jak wprowadzić i skonfigurować dyżury?

Aby rozpocząć pracę z dyżurami, należy aktywować program przy pomocy kodu aktywacyjnego zawierającego dostęp do funkcji dyżurów. Nowy kod należy wprowadzić w taki sam sposób jak standardowy kod aktywacyjny (widok: Pomoc -> Kupić i zarejestrować -> Rejestracja).

Po wprowadzeniu poprawnego kodu, należy oznaczyć wybrane sale jako objęte dyżurem. Aby to uczynić należy przejść do widoku: Wprowadź -> Sale szkolne, a następnie kliknąć dwukrotnie na wybraną salę szkolną. W oknie właściwości sali należy zaznaczyć pozycję Sala objęta dyżurem aby została ona uwzględniona ma liście dyżurów.

Uwaga: Aby wporwadzić dyżur nauczyciela na korytarzu należy dodać nową salę lekcyjną o nazwie np. "Korytarz, I piętro" i oznaczyć ją jako "Sala objęta dyżurem".

Zalecane jest także wprowadzenie informacji o sąsiednich salach szkolnych. Jest ona pomocna w trakcie wyznaczania dyżurujących nauczycieli - najlepszym rozwiązaniem jest wybranie nauczycieli prowadzących lekcje w którejś z sąsiednich sal bezpośrednio przed dyżurem lub po dyżurze.

Następnym krokiem jest wyznaczenie czasu dyżurów. Można to uczynić w widoku: Główny -> lista rozwijana -> Dyżury. Wyświetlone zostaną sale, we właściwościach których zaznaczono pozycję Sala objęta dyżurem.

Uwaga: Widok dyżurów jest wyświetlany, jeśli zostały określone jakiekolwiek sale, w których wyznaczono dyżur.

Czas dyżuru można wyznaczyć, klikając prawym przyciskiem myszki w odpowiednią pozycję. Możliwe jest dodanie dyżuru w czasie przerwy międzylekcyjnej (1/2) lub w trakcie lekcji (2).

Uwaga: Możliwe jest wprowadzenie dyżurów dla wybranej sali na wszystkich lekcjach/przerwach w tygodniu jednocześnie, klikając prawym przyciskiem myszki w skrót sali lekcyjnej w pierwszej kolumnie po lewej stronie tabeli i wybierając Dodaj miejsce dyżurów.

Po wprowadzeniu godzin dyżurów, prostokąty symbolizujące dyżury będą wyszarzone. Po przydzieleniu nauczycieli ręcznie lub wygenerowaniu dyżurów automatycznie, prostokąty przybiorą kolor przy pisany do odpowiedniego nauczyciela.

Ostatnim krokiem jest przydzielenie nauczycieli do wskazanych dyżurów. Można to uczynić ręcznie, klikając na wybrany prostokąt prawym przyciskiem myszki i wybierając nazwisko naauczyciela lub generując dyżury automatycznie po kliknięciu w przycisk Generuj.

Powiązane tematy:
Wyznaczanie nauczycieli do pełnienia dyżurów
Generowanie dyżurów


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 176181 razy.28491 / 176181
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł