TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - учители

Въвеждане на допълнителна информация за учителите
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif


В този диалогов прозорец може да направите следните неща:

1. и 3. Да ограничите броя на прозорците в седмичното разписание на даден учител и Учителят не може да има три прозореца в един ден. Вижте: Прозорци на учители в разписанието

2. Да ограничите броя на дните, в които учителят може да преподава. Вижте: Имаме учител, който преподава само 2 дни през седмицата и няма значение кои са те.

4. Да дадете максималния брой прехвърляния от една сграда в друга на ден.
Вижте: Прехвърляния между сградите

5. Да настройвате максимален/минимален брой на часовете на ден. Вижте: Как да обозначим минимален и максимален брой часове, които даден учител трябва да има в един ден?

6.Да намалявате броя на последователните часове. Броят конкретизира максималния брой часове, които даден учител може да преподава без почивка. Вижте: Нашите учители нe могат да преподават повече от 6 част последователно

7. Максимум въпросителни знаци. Вижте: Как да обозначим, че един учител може да преподава само един седми час?

Забележки:
1. Ако не обозначите данните в точка 1 и 6, ще се прилагат глобални стойности, заложени в Разписание/ Параметри.
2. Може също да изберете бутон "Задайте още", за да копирате настройката на повече или на всички учители.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 158653 times.2419 / 158653
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article