برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

In this dialog you can do these things:

1. and 3. Limit number of windows in timetable for the teacher and The teacher cannot have 3 windows in one day. See: Teachers' windows in timetable

2. Limit number of days during which teacher can teach. See: We have teacher who teaches only 2 days per week and it doesn't matter which

4. Maximum number of transits between the buildings per day.
See: Transfers between buildings

5. Set min./max. number of lessons per day. See: How to specify min and max lesson teacher shall have on one day?

6.Limit number of consecutive lessons. The number specifies the maximum number of lessons the teacher can teach in a row without a break. See: Our teachers cannot teach more than 6 lessons consecutively

7. Max. on the question marked. See: How to specify a teacher can teach only one 7th lesson

Notes:
- if you do not specify data in points 1 and 6, global values, set in Timetable/Parameters will be applied.

- you can also press "Set for all" button to copy the setting to more or all teachers.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 158656 بار مشاهده شده است.65202 / 158656
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی