Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

To okno dialogowe pozwala:

 1. Ograniczyć liczbę okienek w planie lekcji dla nauczyciela.
  W trakcie generowania program bierze pod uwagę to, że wybrany nauczyciel nie powinien mieć więcej okienek, niż wyznaczony limit. Jeśli liczba okienek nie odgrywa istotnej roli, nie zaznaczamy tej opcji. Wyznaczony limit ilości okienek możemy ustawić dla wszystkich nauczycieli naraz.
 2. Ograniczyć liczbę dni, w których uczy nauczyciel. Podczas generowania, lekcje tego nauczyciela są umiejscawiane tylko według wyznaczonej liczby dni. Generator sam wybierze najodpowiedniejsze dni.
 3. Wyznaczyć, że Nauczyciel może mieć maksymalnie 2 okienka w jednym dniu. Przy założeniu, że nauczyciel może mieć np. 6 okienek w ciągu tygodnia, program dzięki niniejszej opcji sam zadba o to, aby nie nastąpiło nieracjonalne nagromadzenie na przykład 5 okienek jednego dnia. W przypadku nieskomplikowanych planów lekcji można również ustawić (za pomocą pola wyboru poniżej), że nauczyciel może mieć maksymalnie jedno okienko dziennie.
 4. Ustalić Maksymalną ilość przejść między budynkami na dzień.
  Opcja przydatna w przypadku, gdy szkoła jest umiejscowiona w dwóch budynkach i w związku z tym nauczyciele muszą przechodzić między budynkami w ciągu dnia. Aby skorzystać z tej opcji, na początku pracy należy ustalić liczbę budynków (Opcje/Bloki).
  W oknie Nauczyciele/Zaawansowane można wyznaczyć, ile czasu zajmuje nauczycielowi przechodzenie między budynkami. Jeśli wybierze się liczbę 1, oznacza to że nauczyciel potrzebuje czasu jednej godziny lekcyjnej, aby przejść między budynkami. Jeśli zostanie wyznaczone 0, będzie to oznaczało, że budynki są bardzo blisko i nauczyciele zdążą przejść do drugiego budynku w czasie przerwy międzylekcyjnej.
 5. Ustawić min./max. ilość godzin na dzień dla nauczyciela. Nauczyciele nie będą mieli ani mniej ani więcej godzin dziennie. Zlikwidowanie zaznaczenia w polu wyboru poniżej spowoduje, że ograniczenie to nie będzie działało w sobotę i niedzielę.
 6. Ogranicz liczbę kolejnych lekcji. Liczba wyznacza maksymalną ilość lekcji, które nauczyciel może przeprowadzić jedna po drugiej, bez przerwy.
 7. Maks. na niedogodnych godz. Można ustalić, ile lekcji może znaleźć się w pozycjach niedogodnych. Istnieje możliwość założenia, że 6. lekcja jest oznaczona jako niedogodna, a maksymalna ilość lekcji wyznaczonych w pozycjach niedogodnych to 2. Dzięki temu ustawieniu nauczyciel nie będzie miał więcej niż dwie lekcje na szóstej godzinie lekcyjnej. Za pomocą pola wyboru poniżej można ograniczenie to zastosować w odniesieniu do dnia (nie tygodnia). Na przykład jako niedogodną można wyznaczyć 5. 6. i 7. lekcję, a limit ustawić na dwie. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nauczyciel będzie miał co najmniej jedną wolną godzinę (przerwa obiadowa) dziennie.

Jeśli nie wprowadzono żadnych ustawień w punkcie 1 i 6, zostaną zastosowane ustawienia skonfigurowane w menu Plan lekcji/Parametry generowania.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 169074 razy.10886 / 169074
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł