TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Можете да изберете учител за дежурство в класната стая като кликнете върху време за дежурство в Изглед "Дежурство в класни стаи" (меню Виж/ Избери/ Дежурство в класна стая):

Появилото се меню ще посочи всички учители свободни за дежурство приз това време. Учителите се разпределят така, че най-добрите да дежурят по това време и те излизат първи. Оцветени кладратчета (1) дават информация за часовете на учителя преди и след това време за дежурство. Зелено означава, че учителят преподава в близка стая; синьо квадратче, че преподава в някаква друга стая. Ляво квадратче е за час преди, а дясно квадратче за час след дежурство. Червено квадратче (2) означава, че учителят е дежурен в друга стая по това време. Числата след името на учителя показват колко дежурства са вече определени за този учител (минути/брой).

Когато преместите мишката върху учители в това появило се меню, ще видите разписанието на учителя в изглед показан в редове (3). Това разписание показва в коя класна стая учителят преподава. То също показва кога учителят е дежурен в тази стая (4), в някоя друга стая (5), и позицията, за която в момента определяте дежурство (6).

Вижте също: Генерирайте дежурство в класна стая.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 97982 times.738 / 97982
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article