Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji - Dyżury (dyżury międzylekcyjne)

Wyznaczanie nauczycieli do pełnienia dyżurów
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Nauczyciela dyżurującego w danej sali można wybrać, klikając czas dyżuru w widoku „Dyżury” (menu - Widok - Wybierz - Dyżury):

Pojawi się menu kontekstowe zawierające listę wszystkich nauczycieli, którzy mogą dyżurować w danym czasie. Nauczyciele są poukładani na liście według kryterium spełniania warunków do prowadzenia dyżurów w danej sali - pierwszy na liście jest najbardziej optymalnym kandydatem, prowadzącym lekcje w sąsiednich salach.
Kolorowy kwadracik 1 informuje o lekcjach danego nauczyciela, prowadzonych przed i po dyżurze. Zielony kolor oznacza, że nauczyciel uczy w sąsiedniej sali; niebieski, że uczy w innej sali. Kwadraciki po lewej oznaczają lekcje przed dużurem, a po prawej - lekcje po dyżurze. Czerwony kwadracik (2) oznacza, że nauczyciel prowadzi dyżur w innej sali w tym samym czasie. Liczby obok nazwiska oznaczają ilość wyznaczonych nauczycielowi dyżurów (minuty/ilość).

Po umieszczeniu wskaźnika myszki nad wpisem nauczyciela w menu kontekstowym, w wierszu podglądu (3) zostaje wyświetlony plan lekcji danego nauczyciela. Plan ten informuje, w której sali uczy nauczyciel. Wskazuje również, kiedy pełni dyżur we wskazanej sali (4), w innej sali (5) oraz pozycję, gdzie w tej chwili wyznaczasz mu dyżur (6).

See also:
Generowanie dyżurów


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 126145 razy.15780 / 126145
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł