TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Първи стъпки

Проверка и генериране
This article is available in: gb.gif sk.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

След като въведете основните данни, може да генерирате седмичното разписание. Натиснете бутон "Генерирай разписание", за да генерирате разписанието:

Диалоговият прозорец за генериране ще предложи да тествате седмичното разписание преди генерирането. Добра идея е да прегледате темите, които обясняват процеса на генериране:
Стартиране на генерирането.
и
Добър начин за генериране на вашето разписание.

Ако все още не сте направили това, нашият съвет е да прегледате видео презентацията:
Запознаване с видео презентацията


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 154891 times.1887 / 154891
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article