TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif il.gif bg.gif

След като в меню Учители кликнете върху бутон Часове или при въвеждане на нов учител, ще се появи следният диалогов прозорец:

Същият диалогов прозорец се появява, когато редактирате часовете на определен клас.

Всеки ред представлява един час. Данни, които се виждат: учебен предмет, клас (или класове в случай, че той преподава в слети класове), продължителност на учебен час, брой часове на седмица, групи в определен клас, класна стая, цикъл и други учители.

Кликнете два пъти на всеки ред, за да редактирате настройките за часовете.

В долната част на екрана има бутони за добавяне, редактиране или изтриване на норматива.

Както и при други списъци, имате възможност да сортирате списъка, като кликнете на заглавието на колоната. Като използвате иконата за уголемяване в горния десен ъгъл, можете да уголемите прозореца до цял екран.

Като използвате CTRL/ SHIFT може да избирате повече часове и да ги триете или да ги копирате в друг клас/учител.

Вижте също:
Добавяне и корекция на учебен час


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 139848 times.2199 / 139848
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article