TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Програмата съдържа просто генериращо устройство за дежурства. Можете да стартирате генериращото устройство като кликнете с десен бутон на мишката където и да било в Изглед Дежурства в класна стая. Изберета „Генерирай“ от показалото се меню.

Генериращото устройство се опитва да оптимизира разписанието според критерии. Преди генерирането можете да проверите тежестта на всеки критерий.

Червената част означава, че не искате тази ситуация да се случва; зелено означава, че тази ситуация е за предпочитане.

Добра идея е да проверите генерираните дежурства в Изглед Учители. Ако откриете нещо, което не ви харесва, променете съответно критериите и генерирайте нови дежурства.

Вижте също: Мога ли да определя максимум/минимум дежурства за някои учители?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 115402 times.1751 / 115402
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article