Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

W programie dostępna jest funkcja służąca do automatycznego generowania dyżurów na podstawie wprowadzonych przez użytkownika warunków. Aby uruchomić generator należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na wybrane pole symbolizujące dyżur, a następnie wybrać Generuj.

Okno generatora składa się z 14 warunków, z których każdy może być kontrolowany przy pomocy znajdującego się obok niego suwaka.

Domyślna konfiguracja warunków powinna spełnić oczekiwania większości użytkowników. Modyfikacja warunków zalecana jest tylko wówczas, gdy domyślne ustawienia uniemożliwiają wygenerowane dyżurów w sposob satysfakcjonujący.

Przesunięcie suwaka w lewo oznacza zgodę na generowanie dyżurów w sposób bardziej niekorzystny dla nauczyciela. Analogicznie, przesunięcie suwaka w prawo wymusza na oprogramowaniu generowanie dyżurów w sposób korzystny dla pracowników szkoły.

Generator uwzględnia następujące warunki:


 • Więcej/mniej dyżurów niż zdefiniowano w ustawieniach nauczyciela - przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na wygenerowanie większej lub mniejszej ilości dyżurów niż wprowadzono w oknie ustawień nauczyciela. Przesunięcie suwaka w prawo nie wpływa na ustawienia generowania.
 • Więcej/mniej minut niż zdefiniowano w ustawieniach nauczyciela - przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na wygenerowanie dłuższych lub krótszych dyżurów niż wprowadzono w oknie ustawień nauczyciela. Przesunięcie suwaka w prawo nie wpływa na ustawienia generowania.
 • Równa ilość dla każdego nauczyciela - przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na różnice w ilości dyżurów u nauczycieli. Przesunięcie suwaka w prawo oznacza, że program będzie starał się przyporządkować dyżury nauczycielom w takiej samej ilości.
 • Równa ilość minut dla każdego nauczyciela - przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na różnice w długości dyżurów u nauczycieli. Przesunięcie suwaka w prawo oznacza, że program będzie starał się przyporządkować nauczycielom dyżury w takiej samej długości.
 • Nauczyciele uczą przed LUB po - przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na przydzielenie dyżuru przed lub po prowadzonej lekcji. Przesunięcie suwaka w prawo oznacza, że program będzie starał się nie przydzielać dyżuru jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia przed lub po dyżurze.
 • Nauczyciele uczą przed I po - przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na przydzielenie dyżuru jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia przed oraz po dyżurze. Przesunięcie suwaka w prawo oznacza, że program będzie starał się nie przydzielać dyżuru jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia przed i po dyżurze.
 • W sąsiedniej sali przed LUB po - przesunięcie suwaka w prawo oznacza zezwolenie na przydzielenie dyżuru jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia w sąsiedniej sali przed lub po dyżurze. Przesunięcie suwaka w lewo nie wpływa na ustawienia generowania.
 • W sąsiedniej sali przed I po - przesunięcie suwaka w prawo oznacza zezwolenie na przydzielenie dyżuru jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia w sąsiedniej sali przed i po dyżurze. Przesunięcie suwaka w lewo nie wpływa na ustawienia generowania.
 • W trakcie podwójnej/dłuższej lekcji - przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na przydzielenie dyżurów w czasie podwójnej lekcji prowadzonej przez nauczyciela. Przesunięcie suwaka w prawo nie wpływa na ustawienia generowania.
 • W dniu bez lekcji - przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na przydzielenie dyżurów jeśli nauczyciel nie prowadzi tego dnia żadnej lekcji. Przesunięcie suwaka w prawo oznacza, że program będzie starał się przydzielić dyżury tylko w dniach, w których nauczyciel prowadzi lekcje.
 • Przed pierwszą godziną nauczyciela - przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na przydzielenie dyżuru przed pierwszą lekcją prowadzoną przez nauczyciela w danym dniu. Przesunięcie suwaka w prawo nie wpływa na ustawienia generowania.
 • Po ostatniej lekcji nauczyciela - przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na przydzielenie dyżuru po ostatniej lekcji prowadzonej przez nauczyciela w danym dniu. Przesunięcie suwaka w prawo nie wpływa na ustawienia generowania.
 • Wszystko w jeden dzień - przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na przydzielanie dyżurów w różnych dniach tygodnia. Przesunięcie suwaka w prawo oznacza, że program będzie starał się przydzielić dyżury nauczyciela tylko w jednym dniu.
 • Ilość następujących po sobie dyżurów - przesunięcie suwaka w prawo oznacza, że program będzie starał się ułożyć dyżury nauczyciela na kolejnych następujących po sobie lekcjach/przerwach. Przesunięcie suwaka w lewo oznacza zezwolenie na luki w dziennym planie dyżurów nauczyciela.

UWAGA
Przesunięcie suwaka maksymalnie w prawo lub lewo nie gwarantuje, że program w przypadku każdego nauczyciela zastosuje wskazane warunki. Niektóre warunki mogą bowiem wykluczać się nawzajem.

Największa szansa zastosowania się do wybranego warunku wystąpi wówczas, gdy wszystkie suwaki zostaną ustawione w pozycji środkowej, a tylko jeden z nich zostanie przesunięty w lewo lub prawo.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 121547 razy.17898 / 121547
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł