TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Разписание aSc позволяваa напълно да променята вашите разпечатке.Разписание aSc върви с колекция от предварително определини варианти за дизайн. Можете да изберете и използвате един от тях. Можете също да промените всеки дизайн и да създадете свой собствен, променен за вашето училище с вашето лого, адрес и цялата информация, която е необходима на разпечатките, изисквана от министерството.

Ето възможните задачи:
Как да прилагам дизайн за принтиране
Как мога да променям/премахвам дизайн?
Как да променя дизайна за печат?
Свойства на обектите, участващи в дизайна
Принтиране на картинки на учебните предмети


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 277975 times.2566 / 277975
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article