TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif il.gif bg.gif

Може да определите и да въведете допълнителни полета за всеки учител, клас, класна стая или учебен предмет за цялото седмично разписание.

Например, ако е необходимо да въведете и принтирате за всеки учител неговата позиция, може да отидете на Персонализирани полета за учители:

И тук може да натиснете бутон Добави и да създадете ново допълнително поле, наречено "Длъжност".

След като вече сте създали това поле, може да въведете стойност за всеки учител:

Виж също:
Проекти за печат


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 124807 times.1265 / 124807
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article