TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Дизайн на разпечатки

Как да прилагам дизайн за принтиране
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Отидете в Преглед на предпечат и покажете на екрана клас, учител или класна стая, чиито дизайн искате да промените.

След това написнете бутон Дизайн (1), изберете свой Дизайн (2) и натиснете бутон Приложи дизайн (3). Програмата ще попита (4) дали искате да приложите този дизайн към избрания клас или към всички класове.

След това вашето разписание се показва с този нов дезайн:

Как да променя дизайна за печат?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 105950 times.961 / 105950
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article