TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Дизайн на разпечатки

Как мога да променям/премахвам дизайн?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Ако не харесвате избрания дизайн, можете да кликнете с десен бутон на мишката в режим Преглед на предпечат и изберете „Премахни дизайн“ . От тук нататък избраната страница ще се принтира без никакъв специален дизайн.

Вижте също:
Получавам съобщение за грешка: файлът с дизайн не е наличен в този компютър


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 111659 times.1463 / 111659
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article