TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Дизайн на разпечатки

Как да променя дизайна за печат?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Кликнете с десен бутон на мишката в Преглед на предпечат и изберете „Редактирай дизайн“:

Веднага ще видите текущия дизайн в режим „Редакция“. Всеки обект от дизайна е показан в син правоъгълник.

Можете да:
1. Кликнете, за да изберете обекти и ги влачите до друго място.
2. Използвате червени точки за проследяване, за да промените големината на даден обект.
3. Кликнете два пъти върху всеки обект, за да редактирате свойствата му.

Вижте също: Свойства на обектите, участващи в дизайна

4. Кликнете с десен бутон на мишката и изберете „Добави обект“, за да добавите нов обект към вашия дизайн. Новото поле е добавено в горен ляв ъгъл и можете веднага да редактирате свойствата на този нов обект.

5. Кликнете с десен бутон на мишката „Премахни обект“, за да премахнете даден обект.

6. Кликнете с десен бутон на мишката и изберете „Изпрати към фон“. Това ще покаже всички други обекти над този. Ако кликнете с десен бутон на мишката над самото разписание, имате друга опция „Свойства на разписанието“, която позволява да промените изгледа на разписанието, както е описано в: Персонализиране на разпечатките

Когато вече сте доволни от вашите промени, можете да кликнете с десен бутон на мишката и изберете или „Запази промените“, или „Откажи промените“.

Забележки:
- всеки дизайн е представен от своето име. Например, ако промените дизайн наречен „Нашият най-жесток дизайн“, тогава всички класове/учители (също и други разписания), които използват „Нашият най-жесток дизайн“ ще бъдат показани с промените, които сте направили
Ето защо, ако искате само да промените дизайна за един клас, тогава създайте копие „Жесток дизайн за 5.A“ и променете това копие.

- действителният дизайн не е запазен във вашето разписание. Ако искате да използвате дизайна на друг компютър, първо трябва да копирате папката С:\разписание\дизайн\нашият най-жесток дизайн в друг компютър преди да принтирате.

Вижте също:
Допълнителни полета


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 130201 times.1628 / 130201
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article