TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Дизайн на разпечатки

Свойства на обектите, участващи в дизайна
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Всеки обект в дизайна може да има текст, рамки, фон и картини:

Моля, обърнете внимание, че текстът позволява да определите заменяеми части. Така вместо да създавате дизайн за всеки клас с кодирано за класа име, можете да създадете един дизайн с текст, който включва {Клас:Име}. Тази част ще се замени с действителното име на класа по време на принтирането.
Не трябва да се безпокоите за формата; по-добре използвайте двата бутона под полето с текста. Те показват вашите полета за промяна. Кликнете два пъти в диалоговата кутия на полетата за промяна и съответното поле ще бъде поставено във вашия текст.

Можете да комбинирате нормален текст с персонализирани полета в един текстов обект.
Можете също да обозначите откъде да започват новите редове в текста като кликнете върху една от 9 позиции в контрола, показани под полето с текста.

Забележка: файлът с намерената в Интернет картинка/снимка ще бъде копиран в директория „Дизайн“, за да може всичко, което е необходимо, да бъде поставено в една папка „Дизайн“.

Вижте също:
Допълнителни полета


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 104304 times.1318 / 104304
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article