TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - תדפיס עיצובים

עיצוב מאפייני אובייקט
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

כל אובייקט בעיצוב יכול להיות טקסט, גבולות, רקע ותמונות :

שים לב , הטקסט מאפשר לך להגדיר חלקים להחלפה. אז במקום ליצור עיצוב עבור כל כיתה עם שם הכיתות המקודד, אתה יכול ליצור ולעצב עם טקסט הכולל {כיתה:שם}. חלק זה יוחלף עם שם הכיתה האקטואלי במהלך ההדפסה.

אינך צריך לדאוג לגבי הפורמט, במקום להשתמש בשני כפתורים מתחת לשדה. זה מראה את השדות המותאמים אישית שלך. לחץ לחיצה כפולה על דיאלוג השדות מותאמים אישית, והשדה המתאים יאוחסן לתוך הטקסט שלך.

אתה יכול לשלב טקסט רגיל עם שדה מותאם אישית באובייקט טקסט אחד.
אתה יכול גם להגדיר את יישור הטקסט על ידי לחיצה על אחד מתשעת המצבים בבקרה שמתחת לשדה טקסט.

הערה :
קובץ התמונה שבחרת באמצעות העיון יועתק לספריית העיצובים, כך שכל מה שאתה צריך ממוקם בתיקיית עיצוב אחת.

ראה גם :
שדות מותאמים אישית


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 114459 times.3342 / 114459
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא