TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Принтиране на картинки на учебните предмети
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

За всеки учебен предмет можете да определите картинка. Тази характерна особеност е много добра за по-малките ученици – те ще могат да разберат разписанието без да го четат. Също така, ако сложите хубави картинки, разпечатката ще изглежда по-хубава.

Ето как определяте картинката:

Освен това за всеки клас можете да обозначите дали искате за принтирате картинки или не, за по-малки ученици можете да принтирате картинки, за по-големите само текст.

Забележка:
aSc TimeTables върви с колекция от картинки, които се намират в директория „Картини по учебни предмети“, но можете да намерите картинки във вашите колекции или в интернет.
- избраните картинки се копират в разписанието/папка Картинки по учебни предмети. Така че, ако искате да принтирате разписанието на друг компютър, трябва да копирате тази папка преди принтирането.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 237281 times.1887 / 237281
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article