TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Генериране на разписание

Многопроцесорно генериране (dual-core...)
This article is available in: gb.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Някои от новите компютри имат специален вид процесор, наречен DUAL-CORE (или мулти-процесорен/ multi-core). Процесотър е централната част на компютъра, която извършва повечето изчисления. В случая с двупроцесоврния/ DUAL-CORE компютър, този процесор “съдържа” два отделни процесора. Ето защо той теоретически може да върши двойно повече работа паралелно.

Генериращото устройство в aSc Разписание е способно да използва тази допълнителна сила. Всичко, което трябва да направите е да оставите кутийката за маркиране "Разрешете използването на мутипрецесорно генериращо устройство" 1 отбелязана.

Тази кутийка се вижда само при двупроцесорните/ dual-core (мултипроцесорни/multicore, или multi-cpu) компютри и е маркирана по подразбиране.
От наши измервания, мултипроцесорното генериращо устройство на двупроцесорния компютър стартира 50 % по-бързо от обикновената версия.

Кога да деактивирате мултипроцесорно генериране?

В някои случаи не е практично да се използва мултипроцесорното генериращо устройство:
- ако извършвате интензивна изчислителна работа на вашия компютър докато генерирате разписание
- ако генерирате две разписания в отделни прозорци
В тези случаи се препоръчва да изключите мултипроцесорното генериращо устройство.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 145446 times.1500 / 145446
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article