TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Дизайн на разпечатки

Искам да принтирам различни текстове за всеки учител. Трябва ли да създам дизайн за всеки учител?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Не. Трябва само да създадете един шаблон и да използвате полета за промяна. Можете да определите своите полета за промяна и след това да ги попълните за всеки учител. В дизайна ще принтирате поле за промяна, така че за всеки учител ще се принтира неговия/нейния текст.

Вижте също:
Допълнителни полета
Свойства на обектите, участващи в дизайна


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 85983 times.1108 / 85983
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article