TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Първи стъпки

Стартиране на софтуера
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

След инсталирането Вие може да намерите иконите на "aSc Седмично разписание"/"aSc TimeTable" и "aSc Заместване"/"aSc Subtitution" на работния екран/десктопа на Вашия компютър и в менюто "Стартиране/Програми".

Ако стартирате "aSc Седмично разписание", на екрана ще видите следното:

Предлагаме Ви първо да изгледате видео презентацията, тъй като тя представя най-основните характеристики на софтуера и може бързо да получите информация какво може да се прави със софтуера и къде може да намерите необходимата информация.

След като вече сте се запознали с видео презентацията, може да създадете Ваше седмично разписание с Вашите данни. От Вас се изисква само да изберете опцията "Работа с програмата". Вижте: Създаване на ново или отваряне на съществуващо седмично разписание.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 175894 times.1160 / 175894
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article