TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Първи стъпки

Стартиране на софтуера
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

След инсталирането, вие можете да намерите иконите на "aSc Седмично разписание" и "aSc Заместване" на работния екран/десктопа на Вашия компютър и в менюто - Стартиране/Програми.
Ако стартирате "aSc Седмично разписание", на екрана ще видите следното:

Предлагаме ви първо да изгледате видео презентацията, тъй като тo представя най-основните характеристики на софтуера и можете бързо да получите информация какво може да се прави със софтуера и къде можете да намерите необходимата информация.
След като вече сте се запознали с видео презентацията, можете да създадете ваше седмично разписание с ваши данни. От вас се изисква само да изберете опцията:
Работа с програмата. Вижте: Създаване на ново/отваряне на съществуващо седмично разписание.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 162794 times.715 / 162794
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article