TimeTables - Online Help

flag aSc TimeTables - Эхний алхамууд

Програмыг эхлүүлэх
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Програмыг суулгасны дараагаар таны компьютерын дэлгэц, Start/Programs цэсэд aSc TimeTables болон aSc Substitutions гэсэн нэртэй дүрсүүд гарч ирнэ.

Хэрэв та aSc TimeTables-н туршилтын хувилбарыг ажиллуулвал дэлгэцэнд дараахи байдлаар харагдана:

Бид эхэлж Tutorial-г сонгож ашиглахыг танд зөвлөж байна. Ингэснээр програмын талаар үндсэн ойлголт, хэрхэн түргэн ашиглах, мэдээллийг хаанаас олж зэрэг анхан шатны ойлголттой болно.

Та Tutorial-тэй танилцсаны дараагаар хичээлийн цагийн хуваарийн хүснэгтийг өөрийн өгөгдөлд тулгуурлан байгуулж чадна. Заавал Work with the program тохируулгыг сонгоорой.
Үзэх: Timetable шинээр үүсгэх, нээх


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 213080 times.3064 / 213080
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article