TimeTables - Online Help

flag aSc TimeTables - Ерөнхий

Програмаа хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif

Таны www.asctimetables.com сайтаас татаж суулгасан туршилтын хувилбарт бүх функцүүд агуулагдсан ба та сургуулийнхаа хичээлийн цагийн хуваарийг хийж болно.

Танай сургуульд уг програм нийцэж байгаа эсэхийг сайн хянаад, интернет дэх www.asctimetables.com сайтаар орж худалдан авах ба та бүртгэлийн дугаарыг хүлээн авснаар хэвлэж хадгалах, програм руу хандаж өөрчлөлт оруулна.

Та бүртгэлийн дугаарыг програмдаа оруулна. Програмыг дахин эхлүүлсний дараагаар Registration гэсэн товч дээр дарна.

Цонхны үзэгдэх байдал:

Цахим шуудангаар бүртгүүлсэний дагуу Registration name болон Registration number мэдээллийг оруулна. Үүнийг алдаагүй оруулах сайн аргуудын нэг copy/paste (CTRL-C болон CTRL-V) функцийг ашиглаарай.

Хэрэв та өөр бүртгэлийн нэрээр ашиглахыг хүсвэл бидэнд хандаарай. Бид танд зориулж шинэ бүртгэлийн нэр болон дугаарыг гаргаж өгөх болно. Хэдий тийм боловч бүртгэлийн нэрэнд заавал танай сургуулийн нэр, хаягын мэдээллээс агуулагдах болно.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 293033 times.2938 / 293033
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article