TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Работа със седмичното разписание

Работа със седмичното разписание – Обща информация
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif br.gif bg.gif

Главният екран на aSc Седмично разписание се състои от следните части:

1 - Meню – съдържа команди за управление на програмата.
2 - Лента с инструменти – бутони за бърза селекция на най-често използваните команди.
3 - Разписанието съдържа карти, като всяка клетка е отделен учебен час.
4 - Заглавен ред/колона. Кликнете тук, за да изберете клас; кликнете с десния бутон на мишката, за да видите опциите за класа.
5 - Контролен панел, който съдържа информация за текущите действия, както и списък с неразпределените карти.
6 - Кратка информация за избраната карта.
Класовете са в редове; дните и учебните часове са в колони.
Разписанието се състои от цветни карти, които представят отделните учебни часове. Цветът на всяка карта посочва учителя, който води дадения учебен час.

Разделените часове се показани с разделена по наполовина по диагонал клетка; часовете, разделени на три групи, с разделена на три карта, и т.н.

Това означава, че ако определим при въвеждането на данните, че г-н Христов преподава Математика три пъти седмично в 5А клас, програмата ще подготви три абсолютно еднакви карти за 5А клас означени като Математика в определения за г-н Христов цвят.

Картите се поставят в разписанието според начина, по който се генерират от програмата или според начина, по който се поставят ръчно. Може да генерирате едно разписание и след това, ако е необходимо, да го промените, като премествате картите с мишката.

Можете да променяте часове, учители, класове по всяко време.

Преди да видите как може да променяте разписанието ръчно, ето описание на контрол панела: Контролен панел


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 132372 times.1941 / 132372
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article