Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Práca s rozvrhom

Práca s rozvrhom - všeobecné informácie
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif br.gif bg.gif

Hlavná obrazovka aSc Rozvrhov pozostáva z niekoľkých častí:

1 - Menu - obsahuje príkazy na obsluhu programu.
2 - Panel s nástrojmi - ikonky na rýchly výber najčastejšie používaných príkazov.
3 - Rozvrh obsahuje kartičky, každá kartička predstavuje jednotlivé hodiny.
4 - Hlavičky riadkov. Kliknutím na ne vyberiete triedu, pravý klik zobrazí možnosti pre danú triedu.
5 - Ovládací panel obsahuje informáciu o aktuálnych operáciách ako aj zoznam neumiestnených kartičiek.
6 - Stručná informácia o kartičke, na ktorej je kurzor.
Triedy sú zobrazené v riadkoch, dni a vyučovacie hodiny v stĺpcoch.
Rozvrh pozostáva z farebných kartičiek prestavujúcich jednotlivé hodiny. Farba kartičky indikuje učiteľa, ktorú učí príslušnú hodinu.

Delené hodiny sú zobrazené kartičkou polovičnej veľkosti, hodiny rozdelené na tri skupiny zas tretinovou veľkosťou, atď.

To znamená, že ak vloženými údajmi zadefinujeme, že učiteľ p. Henry vyučuje v 1.A triede matematiku trikrát za týždeň, program pripraví tri rovnaké kartičky pre 1.A označujúce Matematiku a to farbou priradenou učiteľovi p. Henrymu.

Kartičky sú umiestňované do rozvrhu podľa toho, ako ich program generuje alebo ako sú ručne umiestnené. Môžete si vygenerovať rozvrh a potom, ak je to potrebné, môžete ho posúvaním kartičiek pomocou myši, zmeniť.

Hodiny, učiteľov, triedy môžete kedykoľvek zmeniť.

Skôr než sa pozriete, ako je možné ručne meniť rozvrh, tu je popis Ovládacieho panelu:
Ovládací panel


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 132368 krát.12384 / 132368
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok