TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Контролният панел се намира в най-долния край на екрана. Състои се от три части:

1 - Информация за текущата карта се показва в това поле, когато курсорът е поставен върху картата.
2 - Бутон за разглеждане на разписанието на конкретен учител или клас.
3 - Панел на картите, които все още не са разпределени.

Бутоните, намиращи се най-долу в панела на неразпределените карти, се използват за определяне на показаните карти:


Първата икона показва всички неразпределени карти
Останалите икони показват карти на избран клас, учител, учебен предмет или класна стая.

Може да кликнете върху бутона в средата, за да покажете седмичното разписание на избран учител или клас:

Ако има повече карти, отколкото е възможно да се покажат в панела с неразпределените карти, вдясно на панела ще се появят жълти стрелки.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 91667 times.678 / 91667
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article