Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Panel kontrolny jest umieszczony na dole ekranu. Składa się z trzech części:

1 - Informacje o kartce są wyświetlone w polu, w momencie gdy kursor jest umieszczony na kartce.
2 - Przycisk służący do oglądania planu wybranego nauczyciela lub oddziału.
3 - Panel nieumieszczonych karteczek.

Zakładki znajdujące się na dole panelu nieumieszczonych karteczek są używane do wyznaczania wyświetlanych karteczek:


Pierwsza - wyświetla wszystkie nieumieszczone karteczki
Druga - wyświetla okno z oddziałami; niewyświetlone karteczki wybranego oddziału będą wyświetlone w panelu nieumieszczonych karteczek po wybraniu oddziału. Można wybrać oddział, klikając nazwę oddziału po lewej stronie linii wyświetlającej plan oddziału.
Trzecia, czwarta i piąta - podobnie jak w poprzednich, wyświetla nieumieszczone karteczki nauczyciela, przedmiotu lub sal.

Nazwa wybranego nauczyciela lub oddziału wyświetlona jest na zakładce. Gdy wybrany zostanie oddział lub nauczyciel, zakładka pośrodku stanie się dostępna. Po jej kliknięciu zobaczymy plan wybranego nauczyciela lub oddziału:


Przyciski (< >) u góry planu są używane do wyświetlania planów lekcji nauczycieli i oddziałów według kolejności następny/poprzedni. Można również znaleźć przyciski do maksymalizowania i ukrywania tego okna. Po przyciśnięciu klawisza ESC lub po kliknięciu poza obszarem okna, okno zostanie zamknięte.

Jeśli jest dużo karteczek, i nie wszystkie mieszczą się w panelu nieumieszczonych kartczek, pojawią się żółte strzałki skierowane w lewo i w prawo. Klikając je, można przenieść się o jeden widok do przodu lub wstecz. Te same kartki (należące do tego samego nauczyciela, przedmiotu lub oddziału) są wyświetlane tylko raz i są oznaczone w lewym dolnym rogu cyfrą prezentującą informację o ilości lekcji.

Jeśli w Twoim planie jest wiele nieumieszczonych karteczek, można wybierać wyświetlane nieumieszczone karteczki w zależności od tego, czy są one przypisane do nauczyciela lub oddziału. Jednak jeśli plan jest już gotowy, zaleca się wyświetlanie wszystkich nieumieszczonych karteczek.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 115328 razy.8956 / 115328
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł