TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Работа със седмичното разписание

Премахване на карта от разписанието
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

За да премахнете поставена карта от разписанието можете:

1. Да кликнете картата, за да я изберете.

2A. Да я преместите в панела на неразпределените карти и да я поставите тук чрез кликване.

2Б. Да я преместите в частта от разписанието без никакви класове и да я поставите тук чрез кликване.

2В. Да кликнете с десния бутон на мишката, докато държите картата.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 87841 times.1500 / 87841
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article