TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Чрез десният бутон на мишката можете бързо да изберете най-често използваните функции за избрания обект. След като кликнете върху определен обект с десния бутон на мишката, програмата ще предложи меню с възможни операции за този определен обект. Съдържанието на менюто зависи от това дали курсорът е поставен на карта или не.

Кликване с десен бутон на мишката върху поставена карта.

В появилото се меню може да:
1. Премахнете картата.
2. Отключите/заключите картата.
3. Получите информация – появява се прозорец с информация за верификация, ако има някакъв проблем с тази карта. Това е същото както меню Разписание/Верификация, само че тук ще се покажат грешките, свързани само с тази карта.
4. Изтривате ред.
5. Класна стая – Тук може да избирате една от свободните класни стаи за тази карта – тя ще бъде поставена в избрана класна стая. Подробна информация, моля намерете тук Работа с класни стаи .
6. Видите разписанието на определения учител/предмет/клас
7. От меню други може да заключите или отключите учител.
8. Правите корекция на часа или на условията за съответния учител/предмет/клас.

Кликване с десен бутон на мишката върху свободна позиция


Програмата ще предложи списък с карти, които могат да бъдат поставени в тази позиция.

Виж също:
Кликване с десен бутон на мишката върху заглавния ред


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 172033 times.1205 / 172033
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article