TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Генераторът автоматично определя класните стаи; дори картите да се преместват ръчно, класните стаи се определят автоматично. Долуописаните функции са необходими само, ако желаете да пренаредите класните стаи:

Карти без класни стаи се отбелязват с бяла лента върху тях:

Поставяне на карта в дадена класна стая:

Кликнете с десния бутон на мишката върху картата, на която желаете да определите класна стая и след това кликнете върху класната стая, която искате да използвате:


Знаците пред отделните класове означават:
„Червено кръстче“ означава, че класната стая е заета с друг час по това време.
„Синьо тикче“ означава, че часът е вече поставен в тази класна стая.
Класна стая без знак е свободна (на разположение).

Освобождаване на карта от класна стая:

Кликнете с десния бутон на мишката и изберете Освободи класната стая.
Командата не е активна, ако картата не е поставена в дадена класна стая.

Виж също:
Изглед на класна стая


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 76054 times.566 / 76054
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article