TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Опцията за промяна на изгледа позволява да разделяте разписанието на по-малки и по-лесни за преглед части.

Например, можете да покажете класове от 5.A до 5.Д в един изглед.

Определяне на изгледите

Целият основен изглед, който показва пълното седмично разписание, е винаги достъпен при всички разписания.

Може да определите изгледа на екрана от меню Основен/ Определяне на изгледи:

След кликване върху опции Нов или Редактирай може да редактирате изгледа:

Въведете, кои дни ще се показват, както и брой часове на ден. Определете брой часове като включите и нулевите часове. След това изберете класовете или учителите, които желаете да виждате на този изглед.

Превключване между изгледи

Може да превключвате изгледите като използвате падащото меню от лентата с инструменти:

Забележка: може също да принтирате променения изглед. Тази опция е удобна, когато желаете да принтирате само учителите, или само един ден, и др.:

Виж също:
Промяна в начина, по който изглежда седмичното разписание на екрана


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 90017 times.1386 / 90017
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article