TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Работа със седмичното разписание

Връщане и възстановяване на действия
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Може да отменяте и връщате свои промени като използвате меню Виж
или използвате бутоните от лентата с инструменти:

Моля, обърнете внимание на факта, че тези действия оказват влияние само върху позициите на картите. Не е възможно да Отмените въвеждане в нормативите на учители.

Добра идея е също да използвате Файл/Запази като..., за да запазите разписанието на диска под друго име. Това ще позволи да съхраните незавършено разписание, към което ще можете да се върнете в бъдеще.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 96744 times.1620 / 96744
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article