TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - класни стаи

Как да обознача, че не можем да използваме класна стая по определено време?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Както и при други обекти (учители, класове и др.), можете да използвате бутон "Условия", за да определите кога можете да използвате определена класна стая.

Например ако плувният Ви басейн се почиства всеки ден по едно и също време, може да обозначите това по този начин:

Повече информация за въвеждането на условия ще намерите тук: Условия


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 101056 times.1864 / 101056
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article